АЛКОМТЕХ ЕАД - ОФИС ПЛОВДИВ Актуализирана  на: 16.03.2016
Адрес: ПЛОВДИВ
Дейност: Телекомуникационно оборудване
Посещения:
XXXXX   от   09.2004 г.
Код :
  • За нас

"АЛКОМ-ТЕХ" ЕАД е българска фирма регистрирана през 1996г. като приемник на дейността на АЛКАТЕЛ БИЗНЕС СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ, която оперира в България от началото на 1991г.  "АЛКОМ-ТЕХ" е premium партньор в България на водещия производител на комуникационна техника ALCATEL BS, като изключителен сервизен представител и официален дистрибутор.


Предмет на дейност на "АЛКОМ-ТЕХ" са:

  • доставка и монтаж на цифрови учрежденски автоматични телефонни централи - ЦУАТЦ;
  • проектиране и изграждане на структурни кабелни системи;
  • проектиране и изграждане на интегрирани мрежи за предаване на глас и данни на базата на ATM, Frame Relay и IP технологии.

По силата на договорни отношения, "АЛКОМ-ТЕХ" извършва инсталиране и сервизно обслужване за гаранционните продукти на ALCATEL BS.
Като партньор, доказал своята коректност и висок професионализъм, "АЛКОМ-ТЕХ" е оторизиран да поема допълнителни отговорности към всички клиенти на ALCATEL BS в България.


"АЛКОМ-ТЕХ" разполага с добре изградена дистрибуторска мрежа, на територията на Република България, както и със собствени клонове в по-големите градове на страната. Това позволява да се предлагат сервизни услуги в София, Пловдив, Варна, Русе, Разград, Добрич, Видин, Хасково, Стара Загора, Севлиево, Благоевград и Бургас. Сервизните инженери на фирмата са с квалификация придобита след специализирано обучение в учебните бази на ALCATEL. Фирмата е оборудвана със съответното транспортно, комуникационно и техническо осигуряване, изисквано от спецификата на сервизната дейност. Така "АЛКОМ-ТЕХ" извършва гаранционна и извънгаранционна подръжка на организации със структури по територията на цялата страна.
"АЛКОМ-ТЕХ" е официален представител и на NEXANS (бивша ALCATEL Cabling Systems) за дистрибутиране и изграждане на структурни кабелни системи. 
Компанията изгради първата за Централна и Източна Европа мрежа с интеграция на глас и данни, свързваща всички окръжни поделения на Националният Осигурителен Институт. Клиенти на АЛКОМ-ТЕХ са почти всички големи стопански обекти в България – АЕЦ “Козлодуй”, пристанище Варна, Солвей Соди, летище София, Ръководство Въздушно Движение, Юнион Миниер, Булбанк, НСИ и др.
От ноември 2000 година АЛКОМ-ТЕХ е сертифицирана по ISO9001:1994, а от Ноември 2003 - по ISO9001:2000.© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.