ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ АД Актуализирана  на: 27.03.2019
Адрес: СОФИЯ
Посещения:
XXXXX   от   03.2019 г.
Код :
  • За нас
‘Граве България’ АД е животозастрахователна компания, 100% собственост на една от водещите австрийски застрахователни компании ‘Grazer Wechselseitige Versicherung’ J.S.Co. ‘Граве България’ АД предлага модерни спестовно осигурителни застраховки живот във валута, които дават възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантират висока застрахователна защита през целия срок на договора. Валутни спестовно - осигурителни програми: Grawe life /Граве лайф/ - програма за оптимално съотношение между спестовност и застрахователна защита; Grawe save /Граве сейв/ - програма, предлагаща по-висока валутна спестовност и по-малка застрахователна защита; Grave family /Граве фемили/ - програма с оптимално съотношение между спестовност и застрахователна защита за две лица; Grawe capital /Граве кепитал/ - програма за натрупване на значителен капитал при еднократна вноска; Grawe corporate /Граве корпорейт/ - групова програма, подходяща за фирми и предприятия с персонал над 20 души.


© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.