ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ - СИЛА Актуализирана  на: 14.05.2019
Адрес: СОФИЯ
Посещения:
XXXXX   от   03.2019 г.
Код :
  • За нас
ПОАД “ЦКБ–СИЛА” е първото учредено в България пенсионно-осигурително дружество, което е регистрирано преди повече от 25 години на 7 февруари 1994 г. Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност № 8 от 03.11.2000 г., издаден от Комисията за финансов надзор и обнародван в “Държавен вестник”, бр. 90 от 2000 г. Основният капитал на Дружеството е 10,5 милиона лева. ПОАД “ЦКБ-СИЛА” е основател и член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Дружеството се развива успешно. Към 31 Декември 2018г. то управлява пенсионни фондове с повече от 419 хиляди осигурени лица и нетни активи над 1,2 млрд. лева.


© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.