ММ КОНСУЛТ ЕООД Актуализирана  на: 15.12.2023
Адрес: ПЛЕВЕН
Посещения:
XXXXX   от   12.2021 г.
Код :
 • За нас

„ММ  КОНСУЛТ” ЕООД-Плевен  е счетоводна и консултантска фирма, регистрирана с Решение по ФД №100 от 14 февруари 2006г. на Плевенски Окръжен Съд и е сред първите специализирани счетоводни предприятия в България. Дружеството е еднолична собственост на Милена Йоткова Михова – магистър по „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт“ и „Стопанско управление“.

„ММ КОНСУЛТ“ ЕООД – Плевен предоставя на своите клиенти – юридически и физически лица – следните услуги:

 • комплексно счетоводно обслужване;
 • фирмен контролинг;
 • правна помощ по данъчни, трудови, осигурителни и търговски казуси;
 • „Труд и работна заплата“ на заетите в бизнеса/дейността по трудови и граждански договори;
 • стратегическо планиране на дейността;
 • управление на риска при финансови и инвестиционни проекти;
 • изготвяне на бизнес-планове;
 • консултиране и съдействие при финансиране на дейността;
 • административни услуги;
 • представителство пред банкови институции и всички държавни и общински органи

Клиентите на „ММ КОНСУЛТ“ЕООД са фирми и физически лица, работещи в следните области от стопанския живот :

 • търговия на едро и дребно;
 • електронна търговия;
 • дистанционни продажби;
 • внос и износ на стоки;
 • услуги към физически и юридически лица на територията на България, ЕС и трети страни;
 • производство;
 • строителство;
 • вътрешен и международен транспорт;
 • ресторантьорство и хотелиерство;
 • селско стопанство;
 • свободни професии.

Нашият екип се състои от мотивирани и професионално подготвени специалисти със споделени ценности и фирмена култура. Ние се ангажираме отговорно и компетентно с Вашия бизнес и Вашите интереси.

„ММ КОНСУЛТ“ ЕООД – Плевен ще Ви помогне да минимализирате Вашите фирмени разходи, правейки ги целесъобразни и ефективни, ще Ви спести ценно време и енергия за същинската част от бизнес-задачите Ви, като поеме финансовата и трудова обезпеченост на всички услуги и консултации, които Ви предоставя.

Каузата и мисията на „ММ КОНСУЛТ“ ЕООД – Плевен е да Ви сътрудничи и помага, „ЗА ДА РАСТЕМ ЗАЕДНО“.

УСЛУГИ:

 • КОМПЛЕКСНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
 • ФИРМЕН КОНТРОЛИНГ
 • ПРАВНА ПАМОЩ ПО ДАНЪЧНИ, ТРУДОВИ, ОСИГУРИТЕЛНИ И ТЪРГОВСКИ КАЗУСИ
 • „ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА“ НА ЗАЕТИТЕ В ДЕЙНОСТТА ПО ТРУДОВИ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ
 • СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
 • ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАНОВЕ
 • КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 • АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРЕД БАНКОВИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ
 • ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ
 • КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗМИП и ЗЗЛД ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ
 • ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ
 • ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВЪЗЛАГАНЕ


© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.