АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ Актуализирана  на: 26.03.2019
Адрес: СОФИЯ
Посещения:
XXXXX   от   03.2019 г.
Код :
  • За нас
Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 година под името ТБ „България инвест“. На 13 октомври 2003 година приема името на основния си акционер – Алианц България Холдинг. Тя предлага своите продукти в повече от 100 финансови и бизнес центъра в цялата страна, успешно допълвани от широката агентска мрежа на „Алианц България холдинг“. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции. Алианц Банк България е: лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа; лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа; член на „Българска фондова борса – София“ АД; член на „Централен депозитар“ АД; член на Асоциацията на търговските банки. Рейтинг Рейтинг BBB+ Перспектива: стабилна Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd., потвърди на 10.06.2016 г. дългосрочният кредитен рейтинг на Алианц Банк България от „ВВВ+”, перспективата е стабилна. Рейтингът е най-високия възможен за банка в България и е с две стъпки над рейтинга на държавата от „ВВВ-”.


© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.